Integrovaný bytový dům v Písku       

 

ADRESA: Čechova ulice 6, Písek
AUTOR: Roman Brychta, Pavel Joba, Václav Králíček, Petr Lešek (Praha)
INVESTOR: Město Písek
NÁKLADY: 125 mil. Kč
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1680 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 32 800 m3
PROJEKT: 2000
REALIZACE: 2000-2002


Základní půdorysné schéma budovy ve tvaru písmene "Z" má podobně jako grafický symbol Jin a Jang zároveň oddělovat i svazovat prostory různých charakterů. Na jedné straně objekt vymezuje městský prostor malého náměstí, na druhé straně přetváří amorfní prostor bývalého vnitrobloku v pobytovou zahradu.
Budova, která zahrnuje zařízení pečovatelské služby, sociální bydlení, ale i plochy pro komerční využití a byty na prodej, je složena ze tří křídel, z nichž každé má svoji specifickou funkci. Přízemí středního křídla soustřeďuje funkce společenské - vstup, jídelnu/klubovnu a jejich zázemí. Prostor je zde variabilně dělitelný a slouží jako společenské centrum budovy. V přízemí jižního křídla jsou ordinace lékařů a byty pro hůře pohyblivé nájemníky, v severním místnosti pro administrativní a obslužné funkce a pronajímatelné komerční plochy. Schodiště a výtahy jsou umístěny ve zlomech mezi křídly. Ve třech podlažích je celkem 83 malometrážních bytů tří typů: 1+kk, 2+kk (ve velikostech 32 m2 a 47 m2) a 1+kk+lodžie (44+6,8 m2). V podkroví je 12 bytů od 2+kk do 4+1 (ve velikostech od 43 m2 do 165 m2).
Architektonickým těžištěm celkové kompozice je malé veřejné náměstí. Do jeho středu je zasazen platan - strom s dokonalým stínem, který je vžitým atributem a téměř symbolem venkovních společenských prostor. Směřování kompozice ke středu náměstí se podřizuje i sklon střechy budovy.

[Nahoru]