Markéta Cajthamlová: Česká architektura 2000-2001

Bytový dům se startovními byty v Třeboni
Apartment Building with Starter Apartments in Třeboň  • ADRESA - ADDRES Táboritská ulice 56C111, Třeboň
  • AUTOŘI - DESIGNERS Martina Buřičová, Lukáš Holub, Lubor Sladký - S.H.S. (Praha)
  • INVESTOR Město Třeboň
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 666,4 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 5 912,6 m3
  • HLAVNÍ DODAVATELÉ - GENERAL CONTRACTORS Stavcent, a.s., Jindřichův Hradec
  • PROJEKT - DESIGN 1999-2000
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 2000-2001

Startovni byty jsou urceny pro specifické potřeby sociální skupiny mladých lidí s malými dětmi.
Na stavebním pozemku lichoběžníkového tvaru je navržen objekt ve tvaru "T", který potvrzuje svojí kratší stranou uliční čáru hlavní komunikace, delší křídlo hlavní hmoty s pavlačí a balkony je orientováno do hloubky pozemku (ve směru východ - západ) a zakončeno u parkoviště. Takové řešení nabízí prostory veřejné i poloveřejné a vzhledem k umístění objektu a zastavěnosti cca 20 % je možné po obou delších stranách navrhnout velké zelené plochy s parkovou úpravou.
Drobné měřítko malého města, okolních staveb a jejich členění určuje ráz nového objektu, který svou hmotou vytváří plynulý přechod mezi původní menší zástavbou a novými bytovými jednotkami. Pro zachování daného měřítka jsou fasády domu ještě dále rozčleněny drobnými prvky (římsy, nadokenní konzoly, balkony, pavlače atd.).
Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. Komunikační hala spojuje tři samostatné celky s rozdílným dispozičním řešením. Hlavní křídlo má přístup ze severně orientované pavlače, ostatní křídla jsou přístupná po hlavním schodišti přímo z haly. V objektu je celkem 23 bytových jednotek s převažujíci jihovýchodní orientací a dvěma velikostními standardy bytů - 45 m2 (2 + kk) a 55 m2 (3 + kk, 2 + kk). Variabilní dispozice bytů s možností jejich přizpůsobování podle měnících se potřeb rodin v maximální míře využívá východního a jižního oslunění. 


[Na začátek stránky]