Markéta Cajthamlová: Česká architektura 2000-2001

Komunitní centrum sv. Prokopa v Praze
St. Prokop's Community Centre in Prague • ADRESA - ADDRESS Sluneční náměstí, Praha 13-Nové Butovice
 • AUTOŘI - DESIGNERS Zdeněk Jiran, Michal Kohout -Jiran.Kohout.Architekti (Praha)
 • SPOLUPRÁCE - CO-OPERATION Pavel Hicz, Jiří Hladký
 • INVESTOR Římskokatolická farnost Stodůlky
 • NÁKLADY - costs 27 mil. Kč (37 % darů z necírkevních zdrojů - 37 % were donations from sources outside the church)
 • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 573 m2
 • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 5 400 m3
 • HLAVNÍ DODAVATEL - GENERAL CONTRACTOR Konstruktiva Konsit, a.s.
 • DODAVATELÉ - CONTRACTORS Tondach ČR, S.r.o., Best, a.s. a další
 • PROJEKT - DESIGN 1999-2000
 • REALIZACE - CONSTRUCTION 2000-2001

Pozemek komunitního centra vymezuje spolu s pozemkem určeným původně pro stavbu kulturně-společenského centra s knihovnou (dnes soukromé kliniky) východní stranu Slunečního náměstí.
Ze základní pravoúhlé urbanistické osnovy, které je podřízena hmota sousední kliniky i profánní části církevního centra, vystupuje oválné těleso kaple a hlavních shromažd'ovacích prostor komunity jako výrazný urbanistický akcent.
Stavba je rozdělena do dvou hlavních objemů - vyšší stavby, vztyčené nad oválným půdorysem, která obsahuje sakrální a hlavní shromažd'ovací prostory, a podsklepeného dvoupodlažního hranolu, kde jsou soustředěny obslužné provozy. Hlavní shromažd'ovací prostory umístěné v oválném tělese představuje kaple pro 100 věřících, polyfunkční hala, sloužící především jako učebna, a klubovna. Střední hala může být propojena s kaplí i klubovnou. Větší společenský sál (200 míst) je umístěn v patře a po otevření akustických okenic je propojitelný s kaplí. Světlo dopadá do kaple shora střešními shedovými světlíky, ostatní prostory jsou osvětleny standardně bočními okny netypických proporcí.
Stavební záměr, sdružující úsilí obce, stodůlecké římskokatolické farnosti a pražského arcibiskupství, byl realizován výjimečným dodavatelsko-sponzorským způsobem. ~ednotliví subdodavatelé byli vybíráni na základě ochoty podílet se na financování této společensky prospěšné akce. 


[Na začátek stránky]