Obsah/Contents
Česká architektura v roce jedna aneb nesnesitelná lehkost stavění
Czech Architecture in Year One or the Unbearable Lightness of Building
 
Rodinný dům v Kosoři
Single Family House at Kosoř
Kulturní a obchodní centrum Nový Smíchov v Praze
Cultural and Shopping Centre Nový Smíchov in Prague
Komunitní centrum sv. Prokopa v Praze
St. Prokop's Community Centre in Prague
Bytové domy v Brně
Apartment Houses in Brno
Sanatorium dr. Petáka ve Františkových Lázních
Dr. Peták's Sanatorium in Františkovy Lázně
Meteorologická stanice v Chebu
Weather Centre in Cheb
Český dům pro Evropskou vesnici v Malmö
Czech House for the European Village in Malmö
Administrative Building of Léčiva in Prague
Rodinný dům v Blansku
Single Family House in Blansko
Ústav pro mentálně postižené na Velehradě
Home for Mentally Handicapped in Velehrad
Bowlingový klub v Hronově
Bowling Club in Hronov
Úpravy Horního náměstí v Olomouci
Alterations of Horní náměstí in Olomouc
Kostel U Jákobova žebříku v Praze
Church of Jacob's Ladder in Prague
Rodinný dům v Praze
Single Family House in Prague
Rekonstrukce budovy Uměleckoprůmyslového muzea v Brně
Reconstruction of the Museum of Arts and Crafts in Brno
Dům s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích
Community Care Centre in České Budějovice
Rodinný dům ve Stupavě
Single Family House at Stupava
Provozní budova Dopravních podniků Města Brna
Administrative Building of the Public Transport Company of the City of Brno
Tenisové hřiště se zázemím v Holčovicích-Komoře
Tennis Court with Support Facilities in Holčovice-Komora
Rezidence Kavčí hory v Praze - Kavčí hory
Residence in Prague
Rodinný dům v jižních Čechách
Single Family House in South Bohemia
Opera Business Park v Praze - budovy E a D
Opera Business Park in Prague - buildings E and D
Vilové domy v Brně
Villas in Brno
Rodinná vila v Roudnici nad Labem
Villa in Roudnice nad Labem
Bytový dům se startovními byty v Třeboni
Apartment Building with Starter Apartments in Třeboň
Vila v Litomyšli
Villa in Litomyšl
Bytový dům s pečovatelskou službou v Praze
Community Care Apartment Building in Prague
Přístavba ateliéru v Zelenči
Addition of a Studio in Zeleneč
Vestibul stanice metra Kolbenova v Praze
Vestibule of Kolbenova Subway Station in Prague
Ateliér Nad Zámečnicí v Praze
Nad Zámečnicí Studio in Prague
Generální konzulát České republiky v Mnichově
General Consulate of the Czech Republic in Munich
Přestavba venkovské prodejny na bydlení u Karlštejna
Conversion of a Village Grocery Store into a House in Karlštejn area
Obchodně-administrativní objekt B - BB Centrum v Praze
Business and Administrative Building B - BB Centrum in Prague
Provozní a obytná budova Domova důchodců ve Skalici
Service and Residential Building of Seniors' Home in Skalice
Rodinný dům v Praze
Single Family House in Prague
 
Faktografie (české stavebnictví, bytová výstavba, výsledky vybraných celostátních soutěží)
Facts and Figures
Obchodní prezentace
Business Presentation

[Nahoru]