Markéta Cajthamlová: Česká architektura 2000-2001

Generální konzulát České republiky v Mnichově
General Consulate of the Czech Republic in Munich  • ADRESA - ADDRES Libellenstrase 1, Mnichov SRN
  • AUTOŘI - DESIGNERS Josef Pleskot, Radek Lampa (soutěž), Josef Pleskot, Jitka Svobodová (projekt), Zdeněk Rudolf (stavební řešení), Pavel Zvěřina (interiér) - AP Ateliér (Praha)
  • INVESTOR Ministerstvo zahraničí ČR
  • NÁKLADY - COSTS 58,9 mil. Kč (bez interiéru)
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 360 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 4 385 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - GENERAL CONTRACTOR VCES Preming, a.s., VCES Praha, a.s.
  • DODAVATELÉ - CONTRACTORS Mechanika Prostějov, v.d., ROSS holding
  • PROJEKT - DESIGN 1994-1999
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 2000-2001

Řešení budovy generálního konzulátu využívá možností a výhod rohové parcely ve vilové čtvrti a zároveň si ponechává privilegia volnosti solitéru. Objekt je situován do západní části pozemku tak, aby stávající zeleň zůstala maximálně zachována a stala se základem nové parkové úpravy zahrady.
Hlavní vstup s reprezentačním předjezdem vozů oficiálních návštěv je obrácen do klidné obytné ulice Libellenstrasse a k cenné přírodní lokalitě Isarauen. Vstup pro veřejnost přicházející k přepážkám konzulárního a vízového oddělení je situován do rušnější ulice Leinthalerstrasse, kde mají klienti možnost využívat existující odstavné plochy pro parkování. Oba vstupy do konzulátu jsou bezbariérové.
Dispoziční řešení přísně odděluje běžné prostory pro styk s veřejností a oficiální reprezentační prostory, oboje umístěné na úrovni přízemí. V prvním a ve druhém patře se nacházejí kanceláře a zcela odloučeně je situováno bydlení. Z promyšlené dispoziční rozvrstvenosti funkcí těží i celkový architektonický výraz budovy. Celý půdorys je podsklepený a v suterénu má své místo veškeré technické zázemí, sklady a garáže pro pět osobních vozů. Hlavní vertikální komunikační jádro procházející celou výškou budovy obsahuje jednoramenné schodiště a osobní výtah. Nosná konstrukce budovy je provedena z monolitických železobetonových stěn, sloupů a stropních desek, které jsou v hojné míře též pohledově využívány. Základní modulová osnova je tři metry. Celý objekt je založen na železobetonové základové desce. K povrchové úpravě stavbyjsou použity tradiční materiály, jako jsou omítka, beton, dřevo, kámen a kov. 


[Na začátek stránky]