Markéta Cajthamlová: Česká architektura 2000-2001      

 


Rodinný dům v Kosoři
Single Family House at Kosoř  • AUTOR - DESIGNER Peter Lacko (Praha)
  • INVESTOR manželé Kmecovi
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 98 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 657 m3
  • HLAVNÍ DODAVATELÉ - GENERAL CONTRACTORS IPS, a.s., Odstěpný závod 08, Taros
  • PROJEKT - DESIGN 1997-2000
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 1999-2000

Zadáním klienta bylo navrhnout jednoduchý, levný a rychle proveditelný dům. Vzhledem k tomu, že místo se nacházelo v Chráněné krajinné oblasti Český kras, už první konzultace se zástupci Správy CHKO ukázaly, že názory obou stran na způsob stavění v dané lokalitě budou protíkladné a těžko sladitelné.
Ve snaze splnit časové nároky klienta na uskutečnění stavby byly prvotní představy změněny, svoboda a důslednost původního pojetí omezeny. Cíl postavit jednoduchý, levný a úsporný dům zůstal, i když výsledné ztvárnění nebylo zástupci Správy CHKO přijato jednoznačně.
Konstrukce domu je zděná z porothermu, stropy jsou provedeny z hurdisek uložených do nosníků I-profilu. Střecha má dřevěný krov s taškami (KB blok),jako povrchová úprava zdiva byla zvolena stěrková omítka. 


[Na začátek stránky]