Markéta Cajthamlová: Česká architektura 2000-2001

Kulturní a obchodní centrum Nový Smíchov v Praze
Cultural and Shopping Centre Nový Smíchov in Prague • ADRESA - ADDRESS ulice Plzeňská, Nová Radlická, Kartouzská a Štefánikova, Praha 5-Smíchov
 • AUTOŘI - DESIGNERS Martin Rajniš, Stanislav Fiala, Tomáš Prouza, Jaroslav Zima - D3A (Praha)
 • SPOLUAUTOŘI - CO-OPERATION Milan Bulva, Hynek Holiš, Alena Jandová, David Jaroš, Ondřej Kafka, Martin Kloda, David Lédl, Sabina Měštanová, Jan Přikryl, Lucie Štorková
 • INVESTOR Nový Srníchov Development Company, a.s., Carrefour ČR, s.r.o.
 • NÁKLADY - COSTS 2 500 mII. KC
 • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 27 350 m2
 • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 780 000 m3
 • HLAVNÍ DODAVATEL - GENERAL CONTRACTOR IPS, a.5., Odštěpný závod 08
 • DODAVATELÉ - CONTRACTORS Sipral, a.5., Mechanika Prostějov, Metrostav - divize 1, Mandík a daIší
 • PROJEKT - DESIGN 1995 -1999
 • REALIZACE - CONSTRUCTION 1999-2001

Stavba nahradila tovární haly bývalé Ringhofferovy továrny, později Tatra ČKD na Smíchově. Původní továrna tvořila uzavřený areál o velikosti několika městských bloků. Památková ochrana se vztahuje pouze na tzv. Velkou a Malou Ringhofferovu vilu (které nejsou součástí projektu) a uliční secesní fasádu kovárny v Plzeňské ulici. Zachovat větší část areálu, např. tovární komíny, se nepodařilo.
Centrum otevírá území městu a systémem pasáží doplňuje uliční síť. Hlavní pasáž prochází centrem v severojižním směru a příčná pasáž tvoří lávkou nové spojení na vrch Sacre Coeur. Rozsah projektu je nejlépe patrný z parku Sacre Coeur. Hmota stavby připomíná mírně se zvedající zelený kopec proťatý linkou zasklení hlavní pasáže. Na ozeleněné střeše o rozloze 14 500 m2 je pobytová terasa. Za pasáží vyrostou v budoucnu dvě patra bytů a uzavřou tak blok u Štefánikovy ulice.
Uliční fasády o délce téměř 600 m jsou rozčleněny do menších, materiálově různorodých objemů. Jako hlavní materiály slouží titanzinkové lamely, hladké i ornamentální sklo, pohledový prefabrikovaný beton, desky Trespa, plechy z nerezavějící oceli, omítka a zeleň.
Centrum má tři podzemní podlaží garáží, ve třech nadzemních podlažích je kromě hypermarketu přes 100 obchodů a butiků. Třetímu podlaží dominují stravovací zařízení a v závěru pasáže se nachází multikino s 12 promítacími sály.
Původní záměr, aby pasáž získala podobu "zasklené ulice" se stromořadím, prosklenými mosty a plošinami, nebyl novým majitelem centra akceptován a přijat byl projekt francouzských architektů CVZ, pracujících pro společnost Carrefour. Pojetí interiéru se svými výrazovými prostředky zásadně odlišuje od původního návrhu, podle názoru investora však naplňuje představu obchodního centra. 


[Na začátek stránky]