Markéta Cajthamlová: Ročenka Česká architektura 2001-2002

 


Ateliér Nad Zámečnicí v Praze
Nad Zámečnicí Studio in Prague  • AUTOR - DESIGNER Roman Koucký, Šárk Malá - Roman Koucký architektonická kancelář (Praha)
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 288 m3
  • HLAVNÍ DODAVATELÉ - GENERAL CONTRACTORS Ruininvest, a.s.
  • PROJEKT - DESIGN 1999-2000
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 2000-2001

Jednoduché seskupení velkých šedých hranolů vily se sodovkárnou z roku 1932 inspirovalo základní schéma celého návrhu. Vložením nového hranolu na stávající terasu vznikl prostorný ateliér s kvalitním denním osvětlením. Přímé spojení se stávajícími prostory třetího podlaží domu poskytlo potřebné zázemí.
Kubus pracovny přesahuje na obou stranách líc fasády a jasně tak v rámci celého domu vymezuje svoji novou funkci a důležitost. Celkovou kompozici vytvářejí tři objemy - vlastní dům, svislý kubus schodiště a vodorovný kubus nové pracovny. Každá z těchto hmot má rozdílný odstín šedi a výrazně odlišnou strukturu povrchu.
Dřevěný rámový nosný systém, fasáda i interiérové detaily jsou důsledně v modulové řadě 0,9 m. Je to modul stávajícího domu. Čtyři krychle o hranách 3,6 m tvoří objem vnitřního prostoru kubusu. Tři krychle jsou ateliérem, čtvrtá lodžií. Vnější plášť přesahuje prosklená čela hranolu o 0,9 m. Vodorovné pásy pláště, oplechování čel i vnitřní plochy zábradlí terasy jsou členěny po 0,3 m, průzor do jižní fasády má rozměry 0,3 x 3,6 m, okna na sever 0,9 x 0,6 m. Skleněné stěny jsou po 0,9 m, prkna 0,15 m, rošty topení 0,03 m.
Vnější plášt je šedý, vnitřní plochy včetně dřevěné podlahy a pochozích roštů topení i terasy jsou bílé. Plechová ostění všech oken, průzorů i průchodů i šikmo seříznutá čela hranolu tvoří přechod mezi "venkovním a vnitřním", mezi šedou a bílou.
V čistém bílém prostoru ateliéru mají hlavní slovo výrazné barvy obrazů. Velká skla jsou zcela bez rámů, bílé masivní dřevěné rámy mají jen dvě otvíravá křídla. Skleněné plochy Ize zastínit bílými závěsy vedenými v kolejnicích ve stropě po celém obvodu místnosti i lodžie. 


[Na začátek stránky]