Pavel Pelčák: Česká architektura 1999-2000      

 

Budova veslařského klubu Slavia Praha v Praze

PETR KOLÁŘ, ALEŠ LAPKA 1996 - 2000

Budova veslařského klubu je umístěna v exponované části na náplavce pražského nábřeží. Konstrukce objektu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími je kombinací betonu a oceli v doplnění s dřevěnými prosklenými fasádami. Bezprostřední blízkost vody a výhledy z protějšího břehu ovlivnily architektonické řešení s orientací vnitřního života směrem k řece. Umístění budovy respektuje směr údolí řeky a linii nábřeží. Souběžně se značně zatíženou pobřežní komunikací tak působí jako bariérový objekt a vytváří na náplavce klidovou zónu. Výška stavby nepřevyšuje úroveň zábradlí na blízkém mostě, takže netvoří překážku a nebrání ve výhledu z domů na nábřeží. Vnitřní dispozice je založena na orientaci všech místností k řece, s vnitřním komunikačním koridorem otevřeným přes obě podlaží a sociálním a technickým zázemím situovaným směrem k pobřežní komunikaci. Interiér je přímo propojen s vnějším prostředím pomocí posuvných oken a lávek s dřevěnými rošty. Terasa v přízemí spojuje stavbu s řekou.
[Na začátek stránky]