Pavel Pelčák: Česká architektura 1999-2000      

 

Bytové domy v obytném souboru Velká Skála v Praze

RICHARD DOLEŽAL, PETR MALINSKÝ, PETR BURIAN, JAN HOLNA, GABRIELA ŠATROVÁ 1997 - 1999

Vybrané bytové domy jsou součástí rozsáhlého obytného areálu v Praze 8 -Troji, který byl navržen ve spolupráci tří architektonických ateliérů Arkáda, Kama a DaM. Urbanistická koncepce je založena na jednoduché komunikační síti ulic kopírujících tvar vrstevnic přírodního amfiteátru. Domy jsou uspořádány do pěti teras s působivými výhledy na pražskou kotlinu. Objekty mají výhradně bytovou funkci. V každém je pět nadzemních podlaží s výtahem, s dvěma až třemi byty na podlaží. V suterénu jsou hromadné garáže, technické a provozní vybavení. Z ekonomických důvodů byl zvolen železobetonový monolitický stěnový systém doplněný zděnými dělicími konstrukcemi. Stěny jsou omítané s barevným nátěrem, betonové prefabrikované prvky jsou zvýrazněny strukturou reliéfu. Dispozice umožňovala částečné změny (propojování bytů aj.). Výběr materiálů v interiéru byl ponechán na volbě jednotlivých klientů. Při návrhu bytových domů autoři sledovali maximální otevření bytů na jižní stranu s výhledy na Prahu. Na sever jsou situovány domovní komunikace, kuchyně, pracovny a ložnice, na jih prostory obývacích pokojů či hal. Prosklené stěny umožňují vizuální propojení vnitřního prostoru s rozsáhlou terasou před každým bytem, sepětí s vnějším prostředím, a tím odstranění pocitu uzavřenosti do striktně ohraničeného prostoru klasického městského bytu. Funkcionalistická architektura objektů je založena na tvarovém řešení základních hmot částí domu, souhře či rytmizaci jednotlivých objemů a ploch. Podstatnou roli hraje výrazná barevnost. Nosná základní forma a koncept je pro architekturu těchto domů důležitější než fádní celek ozvláštněný detaily.

[Na začátek stránky]