Průvodce Vysočina: Bystřice nad Perštejnem: Karasín

ak. mal. Arnošt Karásek [1920 -1969]Arnošt Karásek


Zamřížovaný oheň (1961)
Arnošt Karásek se narodil 10. 1. 1920 v Karasíně u Bystřice nad Pernštejnem a zemřel 4. 2. 1969 v Praze.
Arnošt byl jedním z devíti dětí vesnického kováře. Malířské nadání projevoval už od mládí. Vyučil se dámským krejčím a potom pokračoval na Škole uměleckých řemesel (ŠUŘ) v Brně (E. Hrbek).
Po válce studoval na VŠUP v Praze (1946-52, A. Strnadel) a hned po ukončení studií na této škole pokračoval v letech 1952-60 jako asistent K. Svolinského. V letech 1960-62 člen výtvarné redakce SNDK a od 1957 člen SČUG Hollar. V té době měl ateliér spolu s Jiřím Boudou na Václavském náměstí, později vlastní ateliér na Vinohradech.
Velký vliv na jeho tvorbu měly zážitky z dětství, zejména pak matčino vyprávění pohádek a její zpěv chmurných lidových balad. Tyto dojmy z rodného kraje doplňoval cestami do zapadlých oblastí Slovenska, kde mu inspirací byly místní pověsti a vyprávění, lidová architektura a zarostlé hřbitovy. Získané podněty a motivy přenášel do kreseb a grafických listů, suchých jehel a leptů a později i na barevná plátna, plná tajemných tónů, alegorií, ale i úzkostných motivů.
Jeho postavy, krajiny a živočichové ze Smrtné neděle (1957), Manželky vražednice (1957), Svatojanské noci (1958) či Svatby v lese (1959) zobrazují víc než příběh, i barvy v těchto obrazech mají skrytý symbolický význam. Ve formálním projevu nezapře vliv Kleeho a Chagalla.
Svoji původní profesi uplatnil při návrhu kostýmů pro Vycpálkův soubor a Státní soubor písní a tanců.
V posledním období před svou smrtí vynikl jako ilustrátor dětských knih. Obzvlášť zdařilé jsou jeho ilustrace ke Starým zkazkám spisovatelky Leontiny Mašínové (1962). Z dalších knižních ilustrací jsou to např. Ty po své zemi jdeš (1955), Umění koštérské (1957), Zpěvy Nilu (1957), Čaroděj ze země Oz (1962) aj.
Hojně vystavoval, a to nejen v českých zemích. Zúčastnil se kolektivních výstav v Německu, Švýcarsku a ve Švédsku. Jeho tvůrčí práci ukončila těžká choroba, jíž nakonec podlehl ve 49 letech.


Obálka k Baumově knize


Samostatné výstavy:
  • Lidové balady a národopisné studie, Salon S.V. Purkyně, Praha (1955)
  • Obrazy a grafika, NS, Praha (1959)
  • Grafika a ilustrace, Galerie Hollar, Praha (1963)
Společné výstavy:
  • Nová grafika v Hollaru. Druhý díl - hosté, Galerie Hollar, Praha (1957)
  • 1. výstava současných českých výtvarníků, Filozoficko-historická fakulta, Praha (1958)
  • Tvůrčí skupina Hollar: Grafika, Dům umění, Zlín (Gottwaldov) (1958)
  • Nová grafika členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha (1958)
  • 4. Přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha (1959/1960)
  • Skupina G, Dům pánů z Poděbrad, Brno (1959)
  • 50 let SČUG Hollar, Mánes, Praha (1967)

Portrétní studie z roku 1939

Literatura: Holešovský, F.: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež. Praha 1989; Hollar, 35, 1964, č. 3;

[Na začátek stránky]