Průvodce Vysočina: Bystré

   Radnice


Radnice v Bystrém

Radnice, dnes sídlo městského úřadu, byla postavena v letech 1717-1719 nákladem Františka Rudolfa, hraběte z Hohenembsu, na místě starší, zničené požárem v roce 1715. Jedná se o jednopatrovou, ze tří stran volně stojící budovu na obdélném půdorysu. Stěny člení vysoké toskánské pilastry.
Pravoúhlý portál v průčelí je přístupný po několika stupních. Nad portálem je rozeklaný trojúhelníkový štít. Prohnutá valbová střecha je kryta břidlicí, na hřebeni je hranolová věžička zakončená cibulí - dva hodinové zvonky odlil v letech 1721 a 1722 Zikmund Kercker z Brna. Na východní straně stojí moderní přístavek.
Na faře je pamětní deska Terezii Novákové a Jaroslavu Vrchlickému.

[Na začátek stránky]