Průvodce Vysočina: Bystré

   Fara


Fara v Bystrém

Fara je patrová raně barokní budova naproti vstupu do kostela, byla postavena v letech 1690-1692 - v literatuře se jako její stavitelka obvykle uvádí Kateřina, hraběnka z Martinic, rozená z Bukůvky, ta však zemřela již v roce 1685 a její děti panství prodaly Janu Pavlu Leopoldovi, svobodnému pánu, později hraběti z Walderode, kterého jest také považovati za jejího stavebníka, jak to ostatně dosvědčuje alianční znak rodů Walderode a Kolovrat v podobě jakou Jan Pavel Leopold, hrabě Walderode, používal po sňatku s Alžbětou Sylvií, hraběnkou Krakovskou z Kolovrat, s letopočtem 1692, umístěný nad vchodem do fary (v intencích tohoto .omylu je tento znak v literatuře vydáván za znak pánů z Martinic a Bukůvky).
Na faře je pamětní deska Eduarda Broje.

[Na začátek stránky]