Průvodce Vltava: Ždákovský most


 ing. Josef Zeman (1922-1997)


Ing Josef Zeman se narodil 19.3.1922 v Lázních Běloves u Náchoda a zemřel 31. 7. 1997 v Praze.

Vystudoval ČVUT, kde se ještě jako student stal asistentem Ústavu ocelových konstrukcí Stavební fakulty. Většinu profesního života působil v Hutní projekční kanceláři Praha. Do mezinárodního povědomí se zapsal především stavbou Žďákovského mostu, který byl v době svého vzniku největší stavbou svého druhu na světě. Vedle mostů vyprojektoval na 50 sportovních hal a stadionů. Pro ně užíval originální řešení pomocí dvojice skloněných oblouků a dokázal překlenout rozpětí až 100 metrů. Jeho sportovní haly stojí i ve Valencii a Berlíně. Pro Ústí navrhl unikátní zastřešení letního kina, ale také konstrukce pro zimní stadion a plaveckou halu. Zeman projektoval i zastřešení zimního stadionu ve Zlíně.
Zemřel náhle při zalévání zahrady.

Že jeho práce nebyla jednoduchá ukazuje mj. případ zřícené střechy zimního stadionu v Mariánských Lázních. Na Mikuláše 6. prosince 1981 hustě sněžilo. Podle výpovědi svědků bylo slyšet nad modrou čarou kluziště vpravo u ocelové tribuny ránu podobnou prasknutí. Následně se střešní konstrukce otřásla a za dalšího lomozu a praskání se sesunula na ledovou plochu. Celý pád konstrukce trval několik vteřin. Došlo při něm k přerušení elektrického vedení a zhasnutí všech světel. Výsledkem havárie byli tři mrtví a pět zraněných lidí, kteří se v té době pohybovali v prostorách stadionu v souvislosti s večerním hokejovým utkáním. Celková škoda se tehdy vyšplhala na 6,6 milionu Kčs. Ing. Zeman jako autor zastřešení byl zatčen a speciální komise zkoumala příčiny havarie. Statický výpočet byl několikrát přepočítán a jako příčina zhroucení konstrukce byly označeny špatné sváry. Takže Zeman byl osvobozen.

Zaměstnání:
 • 1947-51 asistent Ústavu ocelových konstrukcí při ČVUT Praha
 • 1951-82 Hutní projekt Praha (projektant, ved. projektant, hl. specialista)
 • 1983-84 Elektroprojekta Praha (technický náměstek podnikového ředitele)
 • 1984-87 k. p. Kaučuk Kralupy nad Vltavou (jako pracujíví důchodce).
Realizace:
 • silniční most Ždákov (ve své době největší plnostěnný oblouk na světě o rozpětí 330 m),
 • více než 35 hal zimních stadionů,
 • desítky dalších rozmanitých věř. i sport, objektů,
 • autobusové garáže v Praze Na Klíčově (největší hala v ČR),
 • autor série hromadně vyráběných systémů typizovaných hal (RD Jeseník, NHKG Hustopeče, PK Dačice, VTŽ Chomutov aj.).
Četné soutěžní návrhy význačných objektů mostních i pozemních:
 • most přes Dunaj v Bratislavě
 • most přes Labe v Děčíně a v Ústí nad Labem
 • dálniční most Velké Meziříčí
 • most přes Vltavu v Praze
 • most přes Nuselské údolí v Praze
 • most přes Dyji ve Znojmě
 • objekt parlamentu v Praze (s arch. K. Pragerem)
 • Hlavní nádraží v Praze (s arch. K. Pragerem)
 • dílčí řešení Národního divadla v Praze (s prof. arch. Kunou).
Publikační činnost: desítky odbor, článků publ. v odbor, časopisech dóm. i zahr. a v denním tisku, aktivní účast na mezinár. konferencích, přednášková činnost na různých institucích v zahraničí.

Ing. Josef Zeman byl za své zásluhy o výstavbu mostu u Žďákova v roce 1968 vyznamenán tehdejšími vládními orgány "Řádem práce".

Stavba Žďákovského mostu pak na přelomu roku 1999-2000 v soutěži o stavbu století byla vyhodnocena jako vítězná v kategorii mostů a navíc sympozium Mosty 2001 v Brně jí udělilo cenu Most století v kategorii ocelových silničních mostů.


[Na začátek stránky]