Průvodce Praha-jih: Štěchovice

Matěj Rada (1800-1853)Matěj Rada podle portrétu na oltáři P. Marie
Matěj Rada se narodil v roce 1800 a zemřel 20. dubna 1853.
Díky úspěšnému hospodaření mohl v roce 1840 sedlák Matěj rada koupit hospodu Na Salaši, kterou přestavěl a zmodernizoval. A přestože i zde se mu dařilo, nespokojil se s dosaženými úspěchy a začal se zabývat i obchodem s palivovým dřívím a posléze podnikání rozšířil o lodní přepravu.
Kupoval lesy na paseky, dřevo pak plavil svými šífy do Prahy. Kromě toho zásoboval dřívím místní i okolní hrnčíře, a tím nabyl velkého jmění.
Přitom se podílel na všech pracích, pomáhal i svým dělníkům na vorařských šífech, a tak se stalo, že při velké vodě v zimě roku 1853 se jeho plně naložené plavidlo převrhlo a Rada po ledové koupeli onemocněl zápalem plic. Dne 16. března 1853 sepsal poslední vůli, kde vyčíslil své pohledávky včetně úroků, které činily 20 089 zlatých, a obnos věnoval na stavbu kostela ve Štěchovicích. Jeho přáním bylo, aby byl dostavěn do konce roku 1854.
Přání Matěje Rady ohledně roku dostavby kostela se nepodařilo splnit, neboť zemřel 20. dubna 1853 a kostel byl dokončen až o 60 let později v roce 1913.

[Na začátek stránky]