Průvodce Praha-jih: Štěchovice


Most Eduarda Beneše
Pohled na most přes Vltavu

Na místě původního vltavského přívozu byl v rámci úprav řeky při stavbách přehrad ve Vraném a Štěchovicích v letech 1937–39 postaven silniční most, nesený poprvé v tehdejším Československu dvojicí parabolických dutých betonových obloukových nosníků a jde o první československý železobetonový most, u něhož bylo překročeno rozpětí sto metrů.
Na konstrukci, sestávající ze dvou téměř 12 m vysokých dutých oblouků o průřezu1,75x1,60 m je na 14 táhlech na obou stranách zavěšena mostovka, která je mírně vydutá. Nosníky mostovky se rozšiřují od patek do středu. Mezi mostními oblouky je šest rozpor s osvětlením. Horní okraj skoro metr vysokého zábradlí je 9,50 m nad hladinou Vltavy. Rozpětí oblouků činí 113,8 m: spolu s nájezdovými rampami je celý most dlouhý 141 m.
Projekt mostu vypracoval Ing. Miloslav Klement, stavbu za 22 měsíců provedla firma J. Kindl. Slavnostní otevření mostu se uskutečnilo 20. května 1939, tedy již po německém záboru zbytku českých zemí.
Kromě vlastního mostu byla architektonicky ztvárněna obě předmostí, zejména levobřežní (štěchovické), u kterého vzniklo i nové centrum obce.
Most ohrozila koncem II. světové války diverzní akce německých branných sil, která měla za cíl jeho zničení v rámci taktiky spálené země. Osazení výbušnin ani vlastní destrukce se naštěstí neuskutečnily, po skončení války byl most opraven a roku 1946 pojmenován po tehdejším prezidentovi republiky.
Během komunistické vlády v zemi trpěl most zanedbáním údržby, roku 1952 ztratil své pojmenování. K němu se vrátil po roce 1990, pět let nato proběhla jeho generální oprava.
Jedná se pravděpodobně nejen o první, ale i jeden z mála či jediný objekt, postavený s dutými betonovými obloukovými nosníky v zemi. Most stavěný v letech 1937–1939 podle projektu Miloslava Klementa byl první mostní stavbou v Česku (resp. Československu), která měla dva duté betonové oblouky (rozpětí 114 metrů), na nichž je zavěšena spodní mostovka. Zároveň se jednalo o první železobetonový most v československu s rozpětím nad 100 m. Ve své době byl jako stavba významný i evropském měřítku.
Uváděn byl ve své době takto: "V srpnu 1937 byla zahájena výstavba železobetonového mostu ve Štěchovicích, který překračuje řeku Vltavu jediným obloukem 114 m, největším v Československé republice. Stavba spotřebuje asi 6 000 m3 betonu, 200 000 kg oceli a vyžádá si nákladu asi 3 000 000 Kč".
V roce 1946 by most slavnostně pojmenován jako "most Dr. Edvarda Beneše". Od konce roku 1965 je most kulturní památkou.
Poslední velká oprava byla provedena v roce 1995. Roku 2002 most bez poškození přestál stoletou vodu.
Pohled konstrukci mostu


Typ konstrukceobloukový most s vydulou
mostovkou zavěšenou na táhlech
Rozměry:
    délka114 m
    šiřka9,20 m
    výška horního okraje zábradlí nad
    hladinou
9,50 m
    vzepětí oblouků nad mostovkou12 m
    průřez obloukem1,75 x 1,60 m
    výška zábradlí0,97 m
Stavební materál:železobeton (duté oblouky)
Doba stavby:1937-1939
Umístění:mezi Štěchovicemi a Brunšovem
31 km na jih od Prahy
Překonávaná překážka:řeka Vltava
Pozoruhodnost:poprvé překonáno u čs.
železobetonového mostu rozpětí 100 m

 


[Na začátek stránky]