Severní Čechy: Třebívlice: Ulrika von Levetzow

Levetzowská hrobka

Hrobka rodiny Levetzových.

V pohřební kapli na třebívlickém hřbitově (vpravo) jsou uloženy ostatky těchto členů rodiny Ulriky:

  • svobodného pana Johanna Leberechta von Brösigke (*13.4.1765 + 28.3.1841)
  • jeho ženy Ulriky von Brösigke (*4.10.1769 + 8.10.1829)
  • Ulriky von Levetzow (* 4.2.1804, +13.11.1899), zůstala svobodná a bezdětná
  • její sestry Berty, která je tu uvedená jako "Berta Ulrike Helena Mladotová, svobodná paní ze Solopysk" (* 9.4.1808, + 4.7.1884), byla sice provdaná, ale zůstala bezdětná.
Na hrobě Berty bylo sedm veršů, které o sesterské lásce napsala sama Ulrika.

V rodinné hrobce chybí Ulriččina sestra Amálie, která zemřela ve 26 letech (*6.2.1805 +1.10.1831 v Postupimi) a je pochována v rodinné hrobce von Rauchů v Postupimi.
Amalie měla dva syny Franze a Adalberta Rauchovi. Panství Třebívlice zdědil po tetě Ulrice synovec Franz von Rauch a obratem jej v roce 1900 prodal městu Most.

Klebelsbergská hrobka (vlevo)


Zde jsou
pochováni:
  • matka Ulriky Amálie Klebelsbergová (* 8.5.1788, + 10.6.1868 Třebívlice)
  • Amáliin manžel František Klebelsberg (* 24.7.1774 Třebívlice, + 28.10.1857 Třebívlice).
  • oba rodiče Klebelsbergovi: Vojtěch Václav hrabě z Klebelsbergu (+ 1812) a Antonie Kolowrat-Krakovská (1737-1799).