Panoramatický pohled z Milešovky - severozápad, sever (pohyb-kursor mimo obraz)