Severní Čechy: Milešovka: Humboldt

Alexander vo Humboldtl (1959)


Alexander Humboldt
Narozen 14. září 1769 v Berlíně, zemřel 6. května 1859 tamtéž. Studoval na Evropské universitě Viadrina, Freibergské universitě a univerzitě v Göttingenu. Povolání geolog, cestovatel, botanik, zeměpisec, tajný rada, komorník, oceánograf, demograf, vulkanolog, autor cestopisů, vědecký spisovatel, meteorolog, polyhistor, patron, zoolog, přírodovědec, esejista, mineralog, astronom, klimatolog a etnolog.

V letech 1799–1804 podnikl Humboldt svou první cestu do Latinské Ameriky, kterou vědecky zkoumal a popisoval. Jeho zápisky z této cesty byly přes 21 let vydávány v obrovském nákladu. Byl jeden z prvních, kdo vyjádřil názor, že kontinenty, které omývá Atlantik, byly kdysi spojeny v jeden celek (Jižní Amerika a Afrika). Později se jeho 5-dílná kniha Kosmos (1845) pokusila o sjednocení různých oblastí vědeckých poznatků. Humboldt podporoval a pracoval i s jinými vědci, např. s Josephem-Louis Gay-Lussacem, Justusem von Liebigem, Louisem Agassizem, Matthewem Fontainem Maurym a nejznámějším z nich Aimém Bonplandem (se kterým vedl mnoho svých vědeckých bádání). Tato památná expedice položila základy věd fyzická geografie a meteorologie. Podle svých náčrtků izoterm (kartografických čar spojujících místa o stejné teplotě) současně vymyslel metody srovnávání klimatických podmínek různých zemí. Humboldt však také podnikl další výpravy, např. na Kubu (díky své práci je nazýván “druhým objevitelem Kuby”) a Trinidad nebo do Ruska.

[Na začátek stránky]