Průvodce Praha-východ: Kolínsko: Plaňany

Kostel Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Koncem 19. století přestal starý kostel vyhovovat potřebám, a tak pražský architekt František Mikš vypracoval návrh chrámu pro 700 věřících v pseudogotickém slohu. Stavba byla svěřena pražskému staviteli Gabrielovi. Stavitel byl šetrný, což se neblaze projevilo v použití nekvalitního materiálu a v tom, že dva dělníci se zřítili. Stavba trvala 5 let, 18. 9. 1913 byl zasvěcen Janu Křtiteli. Již během stavby se zjistilo, že věž se začíná odklánět od svislice. Odklon vrcholu střechy (výška 54 m ) činil v roce 1931, kdy byl kostel z bezpečnostních důvodů uzavřen, 80cm. Přestože byla v témže roce provedena generální oprava, odklon věže je stále patrný.

Interiér kostela

[Na začátek stránky]