PhDr Gustav Krejčí se narodil 7.11.1920 v Nitře a zemřel 5.9.2013 v Říčanech.
Do gymnázia chodil v Trnavě na Slovensku. Doktorát filosofie získal na Filosofické fakultě UK v Praze v r. 1950 ze srovnávací vědy náboženské a prehistorické archeologie. Během studií se zabýval orientálními filosofickými systémy a jazyky. Např. na Filosofické fakultě absolvoval u prof. V. Lesného všechny přednášky z indologie včetně sanskrtu. U prof. Tauera studoval islám a jeho kultury a u prof. Růžičky k tomu nutné základy arabštiny. Kvůli mezopotámským kulturám u prof. B. Hrozného studoval klínopisy a na Právnické fakultě u prof. Klímy Chammurapiho zákoník. Nový zákon poslouchal na Evangelické bohoslovecké fakultě a kvůli rozborům různých visí, zjevení apod. na Lékařské fakultě poslouchal u prof. Myslivečka klinickou, a u prof. Vondráčka lékařskou psychologii. Na Přírodovědecké fakultě pak u prof. Heinricha a doc. Nechvíleho vystudoval astronomii jako obor.
Místo, kde by uplatnil svůj zájem o orient však nenašel a tak od 1.1. 1954 až do odchodu do důchodu ke konci r. 1983, byl zaměstnán jako vedoucí knihovny a po vzniku té funkce i jako vedoucí VTI na Astronomickém ústavu Československé akademie věd. Po nástupu do tohoto zaměstnání si ještě postgraduálně doplnil vysokoškolské knihovnické vzdělání.
Celý život byl zapáleným skautem.