Průvodce Praha-sever: Roztoky u Prahy: Zaniklé objekty

Vodárenská věž


Věž roztocké vodárny Na vršku v ulici Legií
První vodovod v Roztokách byl zřízen v roce 1903, a to od tzv. "Havírny" Nádražní ulicí až po firmu Össinger, rozšířený po r. 1910 do celé Nádražní ulice a začátek Tichého údolí. V létech 1910-1911 zastupitelstvo jednalo a plánovalo výstavbu vodovodu; velkostatkář Leder nabídl připojení Roztok na jeho vodovod. Pro nedostatek financí z realizace sešlo.
Později vznikl lokální vodovod pro část oblasti Na Vršku, kde v ulici Legií byla postavena menší vodárenská věž. Když pak Roztoky zavedly vodovod pro celou obec, věž ztratila svoje opodstatnění.


[Na začátek stránky]