Průvodce Praha-sever: Roztoky u Prahy: Osobnosti

Prof. Ing. Miloš Herold, DrSc (1907-1965)


Miloš Herold
Miloš Herold se narodil 11. 7. 1907 v Praze a zemřel 20. 6. 1965 tamtéž.
Absolvoval VŠCHT v roce 1930, habilitoval se roku 1958, vědeckou hodnost doktora chemických věd obhájil v ČSAV roku 1960.
Už od 1931 pracoval ve farmaceutické chemii a za 2. světové války se jako ředitel farmaceutických závodů B. Fragnera v Dolních Měcholupech podílel na přípravě původního českého penicilínu.
Po válce ing. Miloš Herold se spolupracovníky odjel na stáž do kanadského Toronta, kde měli příležitost seznámit se s výrobou penicilinu do všech detailů. Po návratu byli pověřeni úkolem zavést výrobu v naší zemi. To se také podařilo 1949 (avšak podle příkazu "shora" byla výroba penicilinu v Roztokách zastavena a převedena do dnes velmi úspěšného závodu na výrobu antibiotik ve slovenské Ľupči).
V květnu 1951 udělila vláda prof. Málkovi, prof. Školovi a doc. Heroldovi státní cenu.
K 1. říjnu 1951 se uskutečnila první ze série reorganizací roztockého závodu: Výroba byla od výzkumu oddělena a vedle ní vznikl samostatný Výzkumný ústav antibiotik, jehož prvním ředitelem se stal docent Miloš Herold.
Od roku 1962 učil jako externí profesor na VŠCHT v Praze, kde působil až do svého úmrtí v roce 1965.
Herold je autorem či spoluautorem zhruba 70 publikací, z knižních např. hlavní autor monografie Antibiotika (1957). Byl členem několika renomovaných zahraničních odborných společností (British Chemical Society, American Chemical Society, International Association of Microbiological Societes aj.) a také jedním z organizátorů mezinárodních kongresů o výzkumu a výrobě antibiotik, které byly uskutečněny v Praze v letech 1959 a 1964.


[Na začátek stránky]