Antonín Josef Lewý

Antonín Josef Lewý (Levý), se narodil 29.3.1845 ve Wolfsthalu (Rakousko) a zemřel 28.9.1897 v Teplicích-Šanově.
Studoval na akademii výtvarných umění v Praze a v Mnichově. Dva roky působil jako asistent na německé reálce v Praze a od r. 1880 učitel kreslení na reálném gymnáziu v Teplicích.
Ilustrátor českých obrázkových časopisů. Pro "Ottovy Čechy" nakreslil celou řadu krásných pohledů na krajiny, města, hrady a zámky v Čechách, mj. namaloval i
kostel sv. Jakuba v Libiši.