Jan Vejrych se narodil 6.6.1856 v Horní Branné u Jílemnice a zemřel 24.6.1926 v Dobré Vodě u Březnice. Architekt novorenesančních staveb.
Absolvent reálky v Hradci Králové a pozemního stavitelství na České vysoké škole technické v Praze. Od r. 1881 pracoval ve stavební kanceláři Achilla Wolfa. V letech 1886-1887 cestoval po Itálii. Člen předsednictva Spolku architektů a inženýrů a Jednoty stavitelů. V r. 1908 jmenován stavebním radou, 1912 doktorem technických věd.
Projektoval řadu staveb v neorenesančním a eklektickém stylu, zdobným prvkem jeho staveb jsou sgrafita a plastické výzdoby. Provedl přestavbu některých veřejných i soukromých staveb, např. zámku ve Zruči nad Sázavou, vnitřku kostela ve Zdibech, kostela v Klecanech aj. Autor návrhu projektu radnice v Kolíně a v Kladně (1898-1899), radnice Pardubice (1894), Národního domu v Mariboru (1898). Projektoval také stavbu Okresního domu ve Slaném (1900), domy v Pařížské ulici na Starém Městě pražském, hotel Paříž (1904), Obecní dům Semily, Spořitelnu v Novém Bydžově aj. Autor několika pavilónů na Jubilejní zemské výstavě v Praze (1891), podle jednoho postaveno letní sídlo pražského nakladatele A. Reinwarta v Černošicích.
Majitel rakousko-uherského patentu na obklady stěn ze šamotových cihel a spolumajitel patentu na stropy se sádrovými podhledy.