Praha-sever: Klecany

Sv. Václav
Sloup se sochou sv. Václava je ze druhé poloviny 17. století a stával původně u vchodu do panského dvora v Přemýšlení. Socha, omylem pokládaná za sv. Floriána, byla paterem Josefem Mejsnarem, tehdejším klecanským knězem, vyžádána na majiteli velkostatku a převezena do Klecan. Zde byla restaurována a umístěna před kostelem na místě, kde stával dubový kříž. Je zapsána do státního seznamu kulturních památek. V roce 1984 - 85 byla provedena její oprava.

Při pátrání po původu této sochy našel kronikář města p. Novotný zajímavý zápis v Pamětní kronice obce Zdiby. Ač tato kniha byla založena až v roce 1937, první tamní kronikář Jan Goldstein popisoval i starší historii obce velmi podrobně. O soše v ní konkrétně stojí:

"Jak již bylo uvedeno ve vzhledu obce stála v obci Přemyšlení na pravé straně vchodu do dvora socha světce sv. Floriána držící v ruce dížku. Je záhadou, jak se stalo, že soše dížka i s kusem ruky upadla. Když pak přemyšlenský občan Štika postavil novou hospodu, chtěl nechat na svůj náklad sochu tuto opravit. Silně se o to ucházel, aby byla tato znovuvzkříšená socha přemístěna na posud volné místo před hospodou..."

S tehdejším klecanským farářem pat. Rotternbornem dokonce vyjednával slavnostní vysvěcení a snažil se zasadit o vznik pouti na svátek sv. Floriána.
Podle zápisů v kronikách bylo nutné sochu, která byla k nepoznání sešlá opraviti a sloup, který byl velmi porouchán vyrobiti znovu. Nutno dodat, že o této akci Zdibský kronikář škodolibě dodal, že pat. Josef Mejsnar nechal převést sochu do Klecan a svatého Floriána nechal předělat na svatého Václava. Byla obnovena nákladem zádušním od bratranců Ducháčků v Praze. Obnova i s novým sloupem a hlavicí přesně dle starého vzoru stála 145 zlatých. V každém případě prostor před Klecanským kostelem zdobí od roku 1896 krásná socha svatého Václava (i přes to, že se nám Zdibští snažili podstrčit svatého Floriána) pocházející z druhé poloviny století sedmnáctého. Restaurována byla v letech 1984-1985 kdy došlo k očištění a doplnění chybějících částí (ruka, obličej, noha, draperie a kopí). Práci provedl podnik ČFVU Dílo Praha nákladem 20 999Kčs.