Praha-sever: Klecany: Osobnosti


Václav Beneš Třebízský (1849 -1884)

Třebízského pracovna na klecanské faře (+)


Václav beneš Třebízský, se narodil 27. 2. 1849 v Třebízi u Slaného a zemřel 20. 6. 1884 v Mariánských Lázních.
byl český spisovatel a katolický kněz. Byl synem krejčího z Třebíze u Slaného. Studoval ve Slaném a v Praze. Roku 1875 byl vysvěcen na kněze a působil nejprve v Litni u Berouna, od roku 1876 v Klecanech u Prahy. Navzdory opakované lázeňské léčbě v Mariánských Lázních zemřel na tuberkulózu. Jméno Václava Beneše Třebízského dnes nese gymnázium ve Slaném.
Třebízského románová tvorba je podobná tvorbě Aloise Jiráska; jeho oblíbeným tématem bylo taktéž husitství, ale věnuje se i jiným obdobím českých dějin od prvopočátků až po 19. století. Děj mnoha Třebízského děl je zasazen do kraje, kde se autor narodil a působil, tedy na Slánsko, Berounsko a do okolí Klecan.Z díla:
Romány
 • Královna Dagmar – příběh Dagmary, dcera českého krále Přemysla Otakara I., která se provdala za dánského krále Valdemara.
 • Anežka Přemyslovna – Čechy za vlády Václava I.
 • V podvečer pětilisté růže – děj románu se odehrává v rudolfínské době, líčí konec slávy rodu Rožmberků
 • Bludné duše - román z 18. století z období velkého povstání (1775). Děj je umístěn na Lounské polesí - Solopysky, Zbrašín.
 • Trnová koruna - příběh z období třicetileté války, ve kterém je vykreslen mocenský boj v pobělohorské době (viz Albrecht z Valdštejna, Ferdinand II.)
Povídkové soubory
 • V červáncích kalicha
 • V záři kalicha
 • Pod doškovými střechami – venkovská tematika
 • Z různých dob – převážně 17. století
 • Ze sázavských letopisů
 • Z pověstí karlštejnského havrana
 • Pobělohorské elegie


[Na začátek stránky]