Praha-sever: Klecany

Škola


   Stará škola

   Bývalá škola

Jednotřídní škola triviální v Klecanech vyla zřízena za panování císařovny Marie Terezie. V roce 1847 byla zřízena druhá třída. Postupně dochází k rozšiřování školy, která je v roce 1887 již pětitřídní, přičemž pátá třída je rozdělena na chlapeckou a dívčí. Škola měla od samého počátku vlastní budovu, v roce 1863 byla z nařízení c. k. krajského úřadu postavena na bývalé školní zahradě nová školní budova, která měla dvě třídy. Vyučování zde začalo v roce 1864. Stará školní budova byla přeměněna na byt třídního učitele. V roce 1880 bylo přistaveno poschodí. Touto přístavbou byly získány další učebny. V konečné podobě měla budova 6 tříd a kabinet pro školní pomůcky. Škola neměla tělocvičnu ani letní cvičiště.
V této bodově (dnes je zde lékárna, ordinace praktického lékaře, gynekologická ordinace a zubař) se vyučovalo až do roku 1967. O stavbě nové školy se začalo jednat už v roce 1929. V roce 1935 se uskutečnila úprava školní budovy, v roce 1939 byla povolena "Měšťanská škola", která měla tři třídy. V roce 1941 se "Měšťanská škola" dočkala změny názvu na "Hlavní škola". V roce1944 byla škola až do konce války obsazena Wehrmachtem.

   Nová škola - jeden z pavilonů

Stavba nové školy - pavilonového typu se Klecany dočkaly až v roce 1965 a otevřena byla 4. září 1967. Škola má 4 pavilony s učebnami, správní pavilon s kuchyní a jídelnou, tělocvičnu, hřiště a byt školníka. V areálu je i MŠ (od roku 1980) a ZUŠ (od 1. 8. 1994).


Zbývá se zmínit ještě o učitelích. Vynikajících tu bylo několik. K vzpomínaným učitelům patří např. kaplan Václav Beneš Třebízský, řídící učitel Jiří Vlk a spisovalel Josef Kožíšek.