Praha-sever: Klecany: Osobnosti


Josef Kožíšek (1861 - 1933)

Kožíškova Poupata vyšla poprvé v roce 1913, s ilustracemi A. Mudruňky. Pozdější vydání ilustrovala M. Fischerová-Kvěchová.
Josef Kožíšek se narodil 6. 7. 1861 v Lužanech a zemřel 6. 7. 1933 v Úvalech.
Narodil do početné vesnické rodiny rolníka. Prošel v letech 1867 – 1873 pěti třídami přeštické obecné školy, v roce 1873 vstoupil na vyšší reálné gymnázium v Plzni, kde ukončil studia maturitou v roce 1880. Téhož roku se stal posluchačem IV. ročníku českého ústavu ke vzdělávání učitelů v Příbrami a po zkoušce dospělosti, složené v červenci 1881, nastoupil 40 let dlouhou dráhu podučitele a učitele na různých školách.
Od roku 1873 studoval na plzeňském gymnáziu a poté na učitelském ústavu v Příbrami (do 1881). Následovala dráha podučitele a učitele na různých školách.
Deset let (1885 -1895) učil v Klecanech, kde se nejen oženil, ale zapůsobily tu na něj dosud živé vzpomínky na místního kaplana V. Beneše Třebízského.
V letech 1895 až 1918 (s přestávkou) byl řídícím učitelem v Zápech u Brandýsa. Po celou dobu byl i veřejně činný jako člen mnoha pedagogických, osvětových i dalších společností a spolků. V nové republice pak byl jako zkušený pedagog (navrhl i reformu metodiky výuky), autor oblíbených moderních učebnic (slabikář Poupata, čítanky Ráno, Studánka) a uznávaný spisovatel jmenován vedoucím literárního oddělení Státního nakladatelství (1920). Zde působil až do odchodu na penzi v roce 1927.
V oblasti literární byla zápská léta nejplodnějším obdobím Kožíškova života. Množství příspěvků bylo otištěno v té době časopisecky (v Malém čtenáři, Květech mládeže, České mládeži) a celá řada jich vyšla i knižně. Převládající většinou těchto prací byly verše pro děti, ale vedle nich pracoval Kožíšek literárně i v oblasti odborně pedagogické. V zápském období byla napsána známá a oblíbená čítanka "Poupata" a po ní úvahy a spisy věnované metodice elementárního čtení.
Josef Kožíšek zemřel v den svých narozenin, 6. července 1933 v Úvalech u Prahy. Po jeho smrti se v roce 1934 rozhodla učitelská jednota "Budeč" v Lužanech uctít památku významného rodáka odhalením pamětní desky na budově školy. Na zhotovení desky přispěly všechny školy v přeštickém okrese. Deska byla slavnostně odhalena 23. června 1935.

Klecanský farář Pavel Kuneš předčítá na farní zahradě Kožíškovy povídky pro děti

Z díla:

Sbírky veršů
 • Doma (1890)
 • Na sluníčku
 • Oku i srdéčku
Čítanky
 • Poupata
 • Ráno
 • Studánka
Další knihy
 • Pohádka lesa
 • Na výsluní
 • Sedmikrásky
 • Špalíček moudrých básniček
 • Polámal se mraveneček (jeho nejznámější básnička)
 • Děti z boudy
 • Rozpravy o čtení elementárním
 • Z didaktických pokusů ve třídě elementární a další.


[Na začátek stránky]