Praha-sever: Klecany

Barokní fara

Barokní fara

Současná barokní fara čp. 4 byla postavena společně se sýpkou a stájemi v roce 1766. Je přízemní s mansardovou střechou. Má obdélníková okna a obdélníkový portál se světlíkem. Po stranách vjezdní brány do hospodářského farního dvora, s polokruhovým zaklenutým vchodem a zvlněnou římsou. Ve dvou místnostech fary strop se štukovým rámcem. U vstupních dveří rokokový kovaný zámek.


Interiér fary

U vchodu před farou je tepaný panel, na kterém jsou vyznačena místa, spojená se životem V. B. Třebízského. Panel zhotovil pan Jindřich Kuneš, otec zdejšího faráře v roce 1978. V létech 2003-05 byl obnoven krov a položena nová krytina na střechu fary, objekt byl odvodněn, zaveden plyn, kanalizace a položen nový vodovodní řad.
Ve faře se nachází pamětní síň V. B. Třebízského. Na dvorku fary roste krásný exemplář jedle ojíněné. Jedle byla zasazená v roce 2000.
Na farní zahradě je kovový zdobený kříž z doby, kdy Klecany vlastnil hrabě Štemberk a na zahradu ho pravděpodobně nechal umístit P. Herold.Jedle ojíněná - Abies concolor před klecanskou farou

Faráři v KlecanechDeska na náhrobku klecanských farářů

Václav Beneš Třebízský
Pavel Kuneš