Okolo VÚVA
  Úvod
  Historie
  Plánek
 Kostely a kláštery
  sv. Františka Seraf.
  P. Marie pod řetěz.
  sv. Josefa
  sv. Tomáše
   Ulice a náměstí
  Klárov
  U lužického semináře
  Cihelná
  Míšeňská/Dražického
  Karlův most
  Křižovnické náměstí
  Kampa
  Velkopřevorské nám.
  Saská
  Maltézské náměstí
  Lázeňská
  Mostecká
  Malostranské nám.
  Josefská
  Letenská
  Valdštejnská
 Přírodní prvky
  Vltava
  Čertovka
  Povodně
   Prameny
  Literatura
Průvodce Praha: Malá strana I.

Vlastivědná vycházka okolo VÚVA
Po stopách vycházky s pracovníky VÚVA dne 4.10.1982. Průvodci:

  • Pavel Kraus - Hergetova cihelna, Cihelná ulice, Kampa
  • František Rejl - Karlův most a mostecké věže, kostel sv. Františka u Křižovníků, kostel P. Marie pod řetězem a ulice U lužického semináře, Míšeňská, Dražického, Mostecká, Saská, Lázeňská a Maltézské náměstí.
  • Zdeněk Ryšavý - Klárov, Mánesův most, Rybáře, osada Na Písku
  • Jiří Šlapánek - Windischgrätzký palác (budova VÚVA)
  • Dagmar Vernerová - Malostranské náměstí, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Josefa, kostel a klášter sv. Tomáše, Josefská, Valdštejnská a Letenská ulice.
Kromě výše jmenovaných provedli po některých objektech jejich správci, majitelé či zaměstnanci (B.Čvančarová - dům U zlaté lodi, Jindřich Pavliš - Vojanovy sady, p. Pošva a p. Buriánková - keramický ateliér, O.Kappl - loděnice, p. Bělíková - Künzlův dům aj.). K vycházce byl vydán dvoudílný průvodce, na kterém se podíleli p. Boháčová (archeologie), M. Hudcová, I. Kadlčíková, J. Košnářová, P. Kraus, A. Lebedová, F. Rejl, Z. Ryšavý, H. Sobotková, D. Vernerová a E. Vokalová. Ten se stal podkladem zkráceného, ale částečně aktualizovaného a místy doplněného internetového vydání.
Většina údajů o domech zde uvedených byla získána z pasportu SÚRPMO a dalších zdrojů radou a pomocí archiváře ÚHA pana Klase, kterému tímto vyjadřujeme upřímné poděkování. Některými informacemi přispěl také vedoucí knihovny Ministerstva kultury p. Dušek a archiv SÚPPOP. Last but not least byla také využita knihovna VÚVA, jejíž pracovnice L. Luňáková a M. Šimůnková ochotně vyhledávaly ve fondu všechny informace, které by mohly text obohatit.

Poznámka k internetové verzi: Ne všechny fotografie se podařilo nahradit novými, tak byly převzaty z xeroxových kopií z původního průvodce (originály nejsou již k dispozici). Omlouváme se za jejich nízkou kvalitu. Také se nepodařilo zcela aktualizovat texty, neboť ve využití objektů po roce 1989 došlo k velkým změnám, jejichž zachycení bylo mimo naše možnosti.

 


[Na začátek stránky]