Aktuality

  Zvon na památku upálení Mistra Jana Husa pro modlitebnu CČSH na Spořilově (20. 6. 2015)

   Provizorní umístění zvonu v modlitebně

Prezentace zvonu proběhla 20.6.2015 v rámci Prokopské pouti na Sázavě za ůčasti autora zvonu R. Manouška z Holandska. Večer pak byl zvon převezen na Spořilov, kde byl instalován v sále modlitebny.

O vlastnostech zvonu vypovídá průvodní protokol.

Nápisy na zvonu:

Čelní strana:
PRAVDA VÍTĚZÍ
1415 2015
Zadní strana:
DAROVALA ALENA KRÁLOVÁ Z DĚDKOVA
MANOUŠEK EIJSBOUTS
ASTEN