Aktuality

  Zmizelí 3. 11. 2017

Zvací plakátek s programem

 
Vycházka
 
Shromážďování účasníků vycházky u kostela

Vycházka se konala prakticky potmě a to se špatně ostří (večer se na východě objevil Měsíc - téměř v úplňku)
 
Mše
 
Od 18 hodin se v kostele koná mše
 
Provinciál františkánů bratr Jakub podává přijímání
 
Po přesunu do suterénu Michaela Tučková uvádí diskusi na téma "Zmizení".
 
 
Koncert Stamicova kvarteta
 
Stamicovo kvarteto
 
 
Beseda s pamětníky