Spořilov - Dopravní stavby - Železnice

Trať 210 Praha Vršovice - Praha BraníkPlánek severozápadní části Spořilova z roku 1947 se zakreslením zastávky Praha-Spořilov. V koridoru zatím nevede nákladní trať průkopem Homolí směr Bránický most.

Na jaře 1881 se vedení Českých obchodních drah dohodlo s majiteli modřanského cukrovaru a modřanské obce o stavbě lokální tratě z Modřan do konečné stanice nedaleko nádraží Nusle-Vršovice. Stavby se ujal zkušený stavitel tratí Jan Muzika. Císařskou koncesi na stavbu dostal dne 9.5.1881. Sám provedl trasování tratě. Stavební povolení bylo společností Českých obchodních drah vydáno 26.8.1881 a už 3. 11. 1881 příslušné úřady vydaly povolení k provozování nepravidelné nákladní dopravy.
Dne 26. 11. 1881 přijel do Modřan první nákladní vlak a trať byla hned od počátku plně vytížená, neboť její zprovoznění zachytilo řepnou kampaň. Dne 22.2.1882 byla provedena technicko-policejní zkouška tratě a po kladném dobrozdání trať získala dne 27. 2. 1882 povolení k provozu. Pravidelný provoz začal 1. 3. 1882, a to nákladní i osobní.
Nové sídliště Spořilov si po padesáti letech od zprovoznění vynutilo, aby na trati byla15.5.1933 zřízena nová zastávka Praha-Spořilov (viz mapka vlevo - tehdy byly ovšem koleje dráhy v jiné výškové úrovni), aby po celkové přestavbě trati 15.srpna 1960 nakonec zase úplně zanikla.
Spojka Modřany-Nusle funguje dodnes. Původně ale vedla poněkud jinou trasou než ta současná. Zbytky bychom ještě dnes našli na okraji Krčského lesa. Také kopec Bohdalec byl kvůli ni kdysi proražen tunelem. Dnes je tu prokopán zářez, stejně tak v kopci Homole na Kačerově (viz obrázek níže). Současná trať byla výškově i směrově upravena jako standardní trať bez úrovňových křížení. Nová paralelní kolej Jižní spojky ve stejném zářezu slouží výhradně nákladní dopravě.


Z mapky vpravo je patrné, že Spořilova se také bezprostředně dotýká jedna z největších pražských železničních staveb, totiž Odstavné nádraží Praha-jih.
Průkop Homolí (kopec Homole vlevo, vpravo most s tubusem metra C)[Na začátek stránky]