Spořilov - Dopravní stavby - Železnice

Jižní spojka Praha Malešice - Branický most


Pohled z nadjezdu nad tratěmi ve Sliačské ulici.

Železniční Jižní spojka (branická) [Radotín - (Vršovice) Malešice] je obchvatem nákladní dopravy mimo centrum Prahy. Původně byla plánovaná jako dvoukolejná.
Záměr vybudovat železniční obchvat předložil Pražské nádražní komisi již v roce 1920 ing. Josef Kabler. K realizaci však došlo až v letech 1950-1964, a to z Braníka až ke Spořilovu ve zhruba stejné trase jako původní Muzikova dráha z Modřan do Nuslí. V rámci výstavby Jižní spojky však došlo vedle směrových a výškových úprav trati i k celkové přestavbě nádraží Praha-Krč. Do prostoru nádraží bylo navezeno značné množství zeminy, odkopané z nedaleké Homole, aby zde bylo možno umístit téměř 1000 m dlouhé kolejiště. Původní nádražní budova na jižní straně trati byla zbořena a nová postavena na straně severní. Do nádraží také vyúsťuje kolej metra (včetně napájecí kolejnice) o délce téměř dvou kilometrů, která vede souběžně s kolejí Jižní spojky až do Depa Kačerov.
Koridor s osobní tratí 210 opouští za podjezdem pod ulicí Sliačskou na Spořilově, aby pokračovala na náspu mezi odstavným nádražím a silniční Jižní spojkou a prostor Spořilova pak definitivně opouští za nadjezdem nad Záběhlickou ulicí.
Spojka byla zprovozněna 30.5.1964.Převedení tubusu metra přes průkop Homolí na Kačerově
[Na začátek stránky]