Zatmění Měsíce na Spořilově 10.12.2011.
Zatmění Měsíce ze Severozápadní V. v 16:43 hod.

Ačkoliv bylo jinak nebe jasné a Jupiter se nedal přehlédnout, na východním obzoru Spořilova stála hradba mračen, která jen zvolna odcházela. Bylo 16 hodin, tedy Měsíc měl právě vycházet, ale vypadalo to téměř beznadějně. Mimoděk jsem si vzpomněl na podobnou situaci v rakouských Alpách, kdy už se zdálo, že cesta za zatměním Slunce byla marná, ale najednou se mraky roztrhaly a zatmění mohlo začít v plné parádě.
Měsíc v úplňku skoro pravidelně vychází na východě v ose Severozápadní V., ale už je 16:30 hod a zatím po něm ani stopy. Najednou však začal světlat vrchol mraků a Měsíc, zpola zatmělý, se vynořil. Konečně! Čas neúprosně utíkal, na rozplývání se nad úkazem času moc nebylo. Za pár minut bude konec, tak honem alespoň několik snímků, protože příští úplné zatmění Měsíce u nás viditelné, bude až 28.9.2015 ve 2:46 UT. A třeba budou mraky.