Praha: Spořilov: Aktuality

Úplné zatmění Měsíce - 28.9.2015
Podíváme-li se do seznamu zatmění, pak pro rok 2015 nalezneme jak zatmění Slunce, tak zatmění Měsíce. O letošním zatmění Slunce 25. 3. jsme již referovali. Bylo to zatmění v našich šířkách jen částečné. Zato měsíční zatmění 28. 9. má být zatměním úplným.Zářijové úplné zatmění Měsíce je poněkud vyjímečným. V prvé řadě jde o úplné zatmění viditelné v ČR v nočních hodinách, což nastává zhruba po třech letech. Předchozí bylo roku 2011 a bude opět až v roce 2018 (modře podtrženo). Za druhé jde o zatmění, které - při dobrém počasí - by mělo být viditelné v celém svém průběhu:Na počátku částečné fáze zatmění najdeme úplňkový Měsíc 32° nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Ryb.V průběhu úplného zatmění bude Měsíc klesat k obzoru a maximum zatmění bude cca jen 25° nad horizontem. Úplné zatmění končí při výšce Měsíce kolem 15° nad obzorem. Úplné zatmění potrvá 1 hodinu 12 minut a při jeho maximu bude Měsíc 0,07° jižně od středu zemského stínu.Podíváme-li se na níže uvedenou mapku, uvidíme, že ve druhé polovině noci jsou nad jihovýchodním obzorem už zimní souhvězdí: Orion, Býk a Blíženci. K ránu se pak na východě objeví i planety Venuše, Mars a Jupiter.

Mapa hvězdné oblohy s planetami ke dni 28.9.2015 v 02:00 hodin (snímek obrazovky z našeho astronomického programu).

Superúplněk

Ve stejný den, ale už hodinu před maximem zatmění (ve 3:47 LSEČ) se Měsíc dostane nejblíže k Zemi a to na vzdálenost 356 876 km. Z toho plyne, že tento úplněk bude největší v tomto roce. Naposledy jsme o úkazu referovali v roce 2012. Oproti nejmenšímu úplňku je "superúplňek" na nebi úhlově o přibližně 14 % větší.

Konec světa?

Měsíční zatmění se řadí do tzv. tetrád. V této lunární čtveřici došlo naposledy 15.dubna 2014, 8.10.2014, a 4.4.2015. Poslední zatmění čtveřice dojde dne 28. září 2015.
Italský astronom Giovanni Schiaparelli spočítal, že výskyt takových tetrád se mění v průběhu staletí. Některé 300 leté intervaly mají i několik lunárních tetrád, zatímco jíné 300 leté intervaly nemají žádnou. Například mezi roky 1852 a 1908 nebyla žádná tetráda, zatímco další 3 staletí budou mít 17 tetrád. Existují přesvědčení, že tetrády mají zvláštní význam, protože zatmění se shodují s důležitými židovskými svátky. K dubnovým zatměním Měsíce v roce 2014 a 2015 došlo ve stejné době jako Pesach, zatímco v říjnu a září dochází v průběhu svátku svatostánku. To by mohlo znamenat, že to souvisí s biblickým proroctvím konce časů.
Faktem je, že osm z tetrád od prvního století se shodovalo s židovskými svátky, aniž by se svět zhroutil, takže není absolutně žádný důvod se domnívat, že 2014-2015 tetráda bude nějak vyjímečná.

Z druhého katastrofického soudku bereme: Reverend Efrain Rodriguez dostal od Boha vzkaz, že se se Zemí srazí mezi 22. a 28. zářím obří asteroid a ten způsobí zkázu planety. Podle Rodrigueze má asteroid dopadnout do Atlantického oceánu nedaleko Portorika. Vyvolá silné zemětřesení a obrovitou vlnu tsunami, která zcela zničí východní pobřeží Spojených Států, Mexika a Střední i Jižní Ameriku.
Jak vidět, Spořilov to zřejmě mine.A jak to dopadlo?

Mrak ztrhaný - jen sotva chvíli že měsíc bleskne mlhami....
Jaroslav Vrchlický


Fotografie Měsíce ze Spořilova 28. 9. 2015 v 1:35 hod., tedy ještě dvě hodiny před zatměním.

Anežka odbila půl druhé. Měsíc i přes mraky je zatím dobře patrný. S přibližujícím se zatměním však Měsíc klesá k obzoru a tam, díky perspektivě, se mraky kupí k sobě a mezery mezi nimi se zmenšují až chybí.
Přestože jsme čekali až do totálního zatmění, příležitost vyfotografovat zatmělý Měsíc ze Spořilova se už nenaskytla.