Spořilov: Osobnosti:

prof. ak. mal. PhDr. Karel Tondl [1895-1980]Karel Tondl
Karel Tondl se narodil 2. 7. 1895 v Krásnu a zemřel 5.2.1980 v Praze.
V letech 1911-17 studoval malířství na AVU v Praze (žák J. Preislera a M. Švabinského), ve 20. letech pak dějiny umění, estetiku a filosofii na FF UK a na pařížské Sorbonně, kde získal doktorát filosofie. Byl členem řady významných zahraničních institucí, umělecky činný byl v Paříži a Švýcarsku.
Od 1925 působil jako profesor na gymnasiu, poté jako profesor na Státní grafické škole v Praze. Tondl je zakladatel klubu výtvarných umělců Aleš.
Těžištěm jeho tvorby byla volná grafika: cykly barevných monotypů a dřevorytů (Den u Seiny, 1950; Vysoké Tatij, 1951) a knižní ilustrace (Máchova Márínka, díla F. Šrámka).
Pěstoval též olejomalbu (podobizny; krajiny ze Švýcarska) a akvarel (Pohled ze Spořílova ke Kačerovu, Z průhoníckého parku) a zabýval se uměním mozaiky a gobelínu, jež studoval ve vatikánských dílnách. Výtvarný referent Naší doby, autor odborných studií (O grafickém díle Maxe Švahínského, Problém původností a moderní české malířství) a autobiografické knihy Ústřižky z cestovního filmu (1955).
Ceny: Schmidtova cena Za vynikající práci 1964 zasloužilý umělec 1969 Řád práce 1968.


Karel Tondl bydlel na Spořilově, Nad Sady čp. 1120.

[Na začátek stránky]