Spořilov: Osobnosti: Výtvarníci

ing. Rudolf Satran (1927-2013)Rudolf Satran
Rudolf Satran se narodil 1927 a zemřel 17.12.2013
Ačkoliv maluje již od svých osmnácti let, předkládá na Spořilovském salonu II. veřejnosti vůbec poprvé soubor svých obrazů. Jeho výtvory vznikaly vždy v časových vlnách, od sebe někdy značně vzdálených, ve chvílích volna, jak je to ostatně pro nedělní malíře příznačné.
Zaměstnán byl v technických profesích jako konstruktér vývojář ve výzkumu, posledních 27 let jako projektant v EGP. Jeho umělecké směřování v malířství soupeřilo u něj se zájmem o krásnou literaturu. V obojím se hlásil k umění modernímu, jeho premisa spočívala vždy v novosti a autentičnosti. Teprve když odešel do důchodu, otevřely se před ním možnosti věnovat se psaní a malování systematicky. V r. 1998 a 2001 vydal dvě sbírky poezie. V malířství navázal na své minulé obrazy, které se promítají do dvou témat. Jednak jsou to krajiny, do nichž jsou zakomponovány jisté, někdy výstředně působící prvky a souvislosti jako střípky surrealismu, jednak jsou to náměty spadající do množiny abstraktní geometrie, pojaté buď zcela plošně nebo jako prostorové kompozice.

 

 

 


Rudolf Satran žil na Spořilově, Jihovýchodní IV.


Z výstavy v GFÚ:[Na začátek stránky]