Praha: Spořilov: Výtvarníci

Vojtěch Preissig (1873-1944)

Vojtěch Preissig

Vojtěch Preissig český grafik se narodil 31. 7. 1873 ve Světci u Bíliny, zemřel v koncentračním táboře Dachau 11. 6. 1944.
Roku 1892 začal studovat na pražské Uměleckoprůmyslové škole Bedřicha Ohmanna. Studium ukončil v roce 1897. V následujícím roce odjel přes Vídeň a Mnichov do Paříže, tam krátce spolupracoval s A. Muchou a zároveň studoval grafické techniky v soukromých ateliérech. V roce 1903 se vrátil do Prahy, pracoval v České slévárně písma a od roku 1905 pak ve vlastním grafickém ateliéru.
Založil časopis Česká grafika, zaměřený na zveřejňování grafických prací . V roce 1910 odjel do USA, především zásluhou neutěšené finanční situace, když mu byl dokonce soudní exekucí zabaven ateliér. Ve Spojených státech působil jako pedagog, po návratu do Prahy (1931) se věnoval abstraktní malbě.
Člen SVU Mánes a SČUG Hollar. Ve své tvorbě vyšel ze secese. Pracoval všemi možnými grafickými technikami včetně koláže. V malbě dospěl až k abstraktnímu projevu (Zrození Země, 1936). Významnou součást jeho tvorby představuje ilustrace (P. Bezruč, Slezské písně, 1909) a práce v oblasti typografie (po 1910 navrhl pro Státní tiskárnu v Praze původní písmo).
Autor knihy Barevný lept a barevná rytina (1909).
V době německé okupace se zapojil do domácího odboje a spolu se svou dcerou I. Bernáškovou i dalšími členy rodiny se aktivně podílel na vydávání ilegálního čas. V boj. Na podzim1940 byl zatčen gestapem, odvezen do koncentračního tábora Dachau, kde zemřel.

 

 

 

 Ukázky z díla:


Písmo Preissig


Ilustrace ke Karafiátovým Broučkům


Pamětní deska

 


[Na začátek stránky]