Spořilov: Osobnosti: Výtvarníci

Vladimír Pechar [*1931]Vladimír Pechar
Vladimír PECHAR se narodil 19. 1. 1931 v Příbrami.
Gymnázium navštěvoval v Příbrami, Střední odbornou školu výtvarnou - obor malířství - v Praze. Vedle malířství se věnoval také hudbě (zakladatel hudební skupiny Dixieparty a G Club).
V. Pechar byl nadšeným skautem (Pluto) a obdivovatelem Jaroslava Foglara, kterému vytvořil pamětní desku ve "Slunečné zátoce".
Je autorem odznaků, plaket a medailí k různým skautským výročím, vytvořil i několik několik sochařských děl věnovaných osobnostem českého skautingu. Po válce spolupracoval několik let s časopisem "Vpřed." Také napsal okolo 150 trampských písní (texty i melodie).
Od roku 1952 se věnoval soukromému studiu egyptologie a svůj vztah k této kulturní epoše vyjádřil rozsáhlým malířským, grafickým i reliéfním dílem. V Egyptě byl čtyřikrát, několikrát navštívil Itálii, třikrát Řecko, dále Francii, Turecko, Německo, Rakousko, Jugoslávii a Kanadu.
Od roku 1957 žije v Praze na Spořilově.
V malbě i grafice se věnuje především portrétu. Vytvořil soubor padesáti nadživotních tváří staroegyptského světa, cyklus čtyřiceti portrétů osobností z české historie a řadu šedesáti postav z dvanácti her Williama Shakespeara. Podobizny mytických postav či osob, jejichž portréty se nedochovaly, zakládá na studiu popisů povahových rysů příslušných osobností, a to vlastním studiem literatury i konzultací s odborníky (např. Dušan Třeštík).
Kromě toho je tvůrcem řady abstraktních maleb, figurálních cyklů, tepaných a rytých reliéfů a exlibris.
Vystavuje samostatně doma a v zahraničí především portrétní cykly, tepané plechy, plastiky, grafiky nejrůznějších technik.Vytvořil loga pro mnoho firem a institucí.


V. Pechar žil v letech 1957-1960 na starém Spořilově, Jihovýchodní II. č. 7, dnes žije na Spořilově II. v Chodovecké ulici.


Ukázky z díla:


Webovská stránka: http://www.volny.cz/vlad.pechar/

[Na začátek stránky]