Spořilov: Osobnosti: Výtvarníci

Magdalena Martinovská (1970)Magdalena Martinovská
Magdalena Martinovská se narodila 10.1.1970 v Praze.
Základní školu navštěvovala na Spořilově-Jižní, střední grafickou školu pak v Hellichově ulici v Praze 1.
Těsně po škole pracovala v Geologickém ústavu a pak v Katolických novinách, kde se po revoluci tvořila nová podoba vzhledu. Potom působila v příloze KT Perspektivy a současně dělala časopis Architekt. Po mateřské upravovala část časopisu Cinema.
V současné době pracuje na VŠE v nakladatelství, které vydává skripta, učebnice a publikace a také se stará o výtvarnou stránku spořilovských farních novin.
Níže uvádíme ukázky ilustrací a plakátové tvorby.


Magdalena Martinovská bydlí na Starém Spořilově. Mezi předky z otcovy strany nalezneme prof. Nušla, který spoluzakládal ondřejovskou observatoř (praděd), dále Jana Sokola, profesora na UMPRUM v Praze (děd), výtvarníka Václava Sokola (otec) a z matčiny strany je to pak lékařská rodina Nešporů. Strýc Jan Nešpor se přičinil o rodiný domek na Spořilově, dnes je v něm škola umění.


[Na začátek stránky]