Spořilov - osobnosti


Alena Čepická (1932 - 2004)Alena Čepická
Alena Čepická se narodila 8. září 1932 v Praze a zemřela 18. března 2004 v Prosečnici.
Maturovala v roce 1951 na Dívčím gymnaziu Krásnohorská v Praze 2. Studovala malířské techniky u Emanuela Frinty. V roce 1951 byla přijata na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studovala u prof. Želibského a Mináře. Studovala s dobrým prospěchem, ale v roce 1953 byla z kádrových důvodů vyloučena ze studia. Pak pracovala v různých zaměstnáních, nejdéle však ve státní památkové péči.
Když po prověrkách v roce 1971 musela opustit zaměstnání, vrátila se ke své velké lásce - k ilustrování přírodovědných knih. Začínala v nakladatelství Artia, kde ve spolupráci s dalšími výtvarníky vyšla celá řada knih a atlasů vydaných v různých jazykových mutacích.
Na starém Spořilově bydlela od roku 1995.

Z díla (ilustrace ke knihám):
  • Hůrka, K.: Rozmnožování a vývoj hmyzu (1978)
  • Čihař, J.: Plazi a obojživelníci (1979)
  • Kůrka, A. - Pfleger, V.: Jedovatí živočichové (1984)
  • Pecina, P. : Atlas chráněných a ohrožených živočichů,
    3 díly (1988-1990)
  • Bílý, S. : Brouci (1990)
  • Petržílka, S.- Tyller, M.: Holubi (1995)
  • Buchar, J. - Ducháč,V. - Hůrka,V. - Lellák, J.: Klíč k určování bezobratlých (1995)


Ukázky ilustrací:

      Alena Čepická bydlela na Starém Spořilově, Severovýchodní II., 63/1473

[Na začátek stránky]