Aktuality

  Jarní výlov Hamerského rybníka 21. 3. 2019

   Vypuštěný Hamerský rybník, připravený k výlovu

   Rybáři vlečou síť po dně k místu , kde bude úlovek ze sítě vyzvednut

   Ryby se vybírají ze sítě, třídí podle druhu a roztříděné se v přepravkách přenášejí k váze

   Zvážené ryby se odnášejí k autu

   A tam se nasypou do přepravních kádí

   Vytříděné a zvážené štiky

Hamerský rybník je vylovován každoročně. Jde totiž o rybník chovný a vylovené ryby nejsou určeny pro konzumaci, ale jako vsádka do větších nádrží v pražském rybářském revíru, kde teprve dorostou do tržní velikosti.

   Výlov Hamráku je doprovázen programy pro školy k poučaní o rybničním ekosystému.

   Toto je výklad k druhům ryb, se kterými se lze v našich vodách setkat