Spořilov: Aktuality

Příprava na výměnu vodovodního potrubí v ulicích Severozápadní V. a Severozápadní VI.Tak tento leták se objevil ve schránkách obyvatel některých spořilovských ulic, jako předzvěst, že se konečně bude něco dít se zásobováním vodou. Každoroční havarie se snad stanou minulostí.
Nejprve se na chodnících objevily podivné žluté hieroglyfy, které sousedy zneklidnily, protože nevěděli o co jde.Zde je vysvětlení:
Jde o vyznačení budoucích prací na vodovodním řadu. Práce proběhnou v několika etapách.
Jak nám bylo řečeno, nejprve je nutno instalovat nové šoupě, kterým lze nezávisle zastavovat vodu v obou větvích (Severozápadní V. a Severozápadní VI.), aby bylo z provozu vyřazováno najednou co nejméně domků.Akci zahájil muž s diamantovou pilou, který v asfaltu vyřezal obdélník na místě, kde mělo být šoupě instalováno. Pak se dostavil bagřík s nainstalovaným kladivem, kterým se asfaltová plotna roztloukla. Jiný bagřík odstranil asfaltové kry a vykopal jámu. Do ní vodaři nainstalovali nové šoupě. Po dobu jeho instalace byla uzavřena voda. Viditelným znakem tohoto faktu byla přítomnost cisterny s vodou.
Vlastní výměna potrubí by v jedné větvi měla proběhnout ještě do konce roku, druhá až příští rok.
Voda sice byla puštěna ještě před čtvrtou hodinou, ale byly hlášeny poruchy, způsobené nečistotami ve vodě. Podnik Pražské vodovody a kanalizace (www.pvk.cz) žádá, aby si postižení zavolali instalatéra a účet za opravu zaslali poštou nebo e-mailem na jejich adresu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ke Kablu 971 102 00 Praha 10, Hostivař, E-mail - info@pvk.cz (číslo události 30058418)

Níže je fotoreportáž z instalace šoupěte:Zbývá jen zasypání jámy a dokončovací práce:[Na začátek stránky]