Spořilov - osobnosti


RNDr Věra Marvanová (1939-2016)


Věra Marvanová

Ukázka exlibris
Věra Marvanová se narodila 20. 12. 1939 v Brně jako Věra Derková a zemřela po dlouhé těžké nemoci 18. 2. 2016 v Praze.
Mládí prožila ve Valašském Meziříčí, kde se také poprvé dostala do kontaktu s astronomií. Té se posléze věnovala po celý život.
Ve Valašském Meziříčí maturovala na gymnáziu v roce 1957 a pak odešla studovat na Matemeticko-fyzikální fakultu do Prahy. Během studia se provdala za RNDr Milana Marvana z téže fakulty.
Absolvovala v roce 1962.
Hlavními zaměstnavateli bylo pražské Planetárium a potom až do odchodu do důchodu výpočetní středisko Geofyzikálního ústavu na Spořilově.
Uměla si rozumět s dětmi a pořádala pro ně exkurse do výpočetního střediska s výkladem.
Odborně se věnovala především problému detekce gravitačních vln, ale také popularizaci, např. článkem Betlémská hvězda.Účastnice meteorické expedice 'BEŠEFEX' na Bezovci (Slovensko) 1961 - zleva Valerie Palešová, Věra Řepová, Marie Ptáková, Věra Derková


Věra Marvanová bydlela v bytovém domě na Spořilově na Hlavní třídě č. 2731/147.

[Na začátek stránky]