Aktuality

Velikonoční pondělí

Koledníci od malířky Marie Fischerové-Kvěchové

Velikonoční pondělí je charakteristické malováním vajec, která jsou symbolikou našeho vzkříšení. Zvyk původně pohanský. Pro pohany bylo vejce znakem původu světa: "omne vivum ex ovo" (Plutarchos).