Aktuality

Velký pátek

Giotto: Smrt Ježíše na kříži

V den ukřižování Krista se prý odehrávají tajemné věci: otevírají se hroby a mrtví přicházejí mezi živé, otevírají se poklady a kvete "zlaté kapradí".
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které se čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání.
Velký pátek je postním dnem - postem od masa.