Aktuality

Květná neděle

Giotto: Vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma

Květná neděle je šestá a zároveň poslední neděle doby postní. Připomíná nám Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kdy ho zástupy lidí s velikou radostí vítaly. Ježíš přijížděl na oslíkovi, lidé mávali ratolestmi, stlali před něho na cestu své pláště a radostně volali: "Hosana Synu Davidovu!" a chválili Boha.

V kostelech se světí kočičky.

Kostel sv. Anežky08:30 – 09:30Mše svatá
Sbor CČSH??
Křesťanský sbor??