Spořilov: Osobnosti: Vědci

doc. PhDr Věnceslava Hrdličková, CSc (1924-2016)Věna Hrdličková
Věnceslava (Věna) Hrdličková, se narodila 15.9.1924 v Praze do rodiny odborného učitele Stanislava Stuny.
Zemřela ve věku 91 let ve středu 20. ledna 2016 v Thomayerově nemocnici.

Ještě v jejím předškolním věku se rodina přestěhovala z Nuslí do domku na Spořilově (Hlavní 678/91). Na Spořilově pak Věnceslava začala chodit do školy, v první třídě ještě do dřevěné přízemní budovy, do druhé třídy pak už do budovy nové. Po základní škole navštěvovala gymnázium Elišky Krásnohorské.
V rámci tanečních se seznámila s budoucím mužem Zdeňkem Hrdličkou. Oba četli, a Mathesiovy Zpěvy staré Číny, které na ně zapůsobily tak, že se ještě před koncem války (v roce 1944) přihlásili do kursu čínštiny.
Ke konci války byl Zdeněk Hrdlička totálně nasazen v Kolbence, kde zjistil, že funguje klub šermu fleretem. Věna se tam také přihlásila.
Po skončení války se přihlásila na UK ke studiu angličtiny, Zdeněk Hrdlička pak na studium regionalistiky. V roce 1947 Věna získala stipendium na Harvardskou univerzitu v Cambridge v USA (1947-48), kam odjeli i s Hrdličkou. V Americe kromě čínštiny studovala i japonštinu. Zajímavostí je, že v USA uplatnila své zkušenosti s šermem, když byla elitní dívčí školou přizvána jako placená vedoucí kursů šermu.
Studium na UK ukončila 1950 dosažením doktorátu filozofie.
Zdeněk Hrdlička pracoval na ministerstvu informací. Po vzniku ČLR byl pověřen funkcí kulturního atašé v Číně. Věna s ním pak odjela na čtyři roky do Číny. Pobyt v Číně byl vyplněn studiem především lidového vyprávění, kultury, zvyků, ale také dalším zdokonalováním v čínštině.
Další diplomatické poslání manžela přivedlo Věnceslavu Hrdličkovou do Japonska, kde se spolu s manželem - kromě ostatní kultury - zaměřili také na téma pěstování bonsají.
V letech 1954-82 působila na katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK, obor sinologie a v roce 1967 obhájila hodnost CSc.
Do Japonska odjela Věnceslava Hrdličková i s manželem opět v osmdesátých letech. V roce 1990 získala na UK docenturu.
Své poznatky zveřejnila v řadě článků a publikací.

Za zásluhy o šíření povědomí o japonské kultuře v České republice ji japonský císař udělil Řád vycházejícího slunce.

Věnceslava Hrdličková žila na Spořilově, Hlavní 678/91


Věna Hrdličková s Dagmar Vernerovou

Publikace:
 • Dějiny čínské klasické literatury (1980)
 • Příběhy o soudci Ookovi (1984)
 • Démonova flétna (1989)
 • Umění japonských zahrad, Praha (1996) spolu se Z. Hrdličkou
 • Smích je mým řemeslem (1997) spolu se Z. Hrdličkou
 • Umění čínských zahrad (1998) spolu se Z. Hrdličkou
 • Moudrost staré Číny (2002)
 • Nejkrásnější čínské příběhy, Praha (2005)
 • Podivuhodný svět bonsají, Praha (2008), spolupráce P. Herynek, ilustrace Miroslav Pinc, foto Zdeněk Thoma

Překlady (většina překladů se Zdeňkem Hrdličkou):
 • Lotosová zátoka, Praha (1951)
 • Fang Č'ming: Životopis a zápisky z vězení, Praha (1955)
 • Cchao Ming: Pramen síly, Praha (1956)
 • Balada o tom, jak Wu Sung zabil tygra (lidová balada, Nový Orient, 4/1958)
 • Čao Šu-li: Půda (Nový Orient, 12-13/1949/50)
 • Jak slepý pán vítal jaro (Nový Orient, 6/1966)
 • Sanjutei Enčó: Pivoňková lucerna, Praha (1981)
 • Sanjútej Enčó: Pivoňková lucerna, (1984)
 • Jarní hlasy, Praha (1989)
 • Les plus beaux récits du Japon, Paris (1993)

Výstavy:
 • Tajemství tvarů-japonská keramika každodenního života, Náprstkovo muzeum (1972)
 • Japonská keramika každodenního života, Alšova jihočeská galerie, Bechyně (1981)
 • Pavilon orchidejí - čínské a japonské umění ze soukromé sbírky manželů Hrdličkových, zámek Zbraslav (březen-červen 2004)
 • Bechyně

Filmy:
 • Překlady a titulky asi 120 filmů

Ocenění:
 • Zlatá plaketa F. Palackého Akademie věd za práci v oblasti literatury (1994)
 • Cena Masarykovy akademie za uměleckou tvůrčí činnost (1997)
 • Řád vycházejícího slunce - Zlaté paprsky s rozetou, udělený japonským císařem za zásluhy o šíření japonské kultury v České republice (1997)
   Věna Hrdličková na vzpomínkové akci ke Zborovu

   Věna Hrdličková ve své knihovně

   Pracovna Věny Hrdličkové

   Na trhu

   Snímek s vnučkou z trhu na Spořilově - symbolicky v paprscích vycházejícího slunce.

[Na začátek stránky]